fbpx

 

 

Service og vedlikehold

Vi har en montørstab som utfører nymonteringer og service på alle typer privat og industriporter.

De aller fleste industrikundene våre har avtaler som sikrer at portene får nødvendig, årlig ettersyn. Rapportene vi utarbeider etter serviceoppdrag er en naturlig del av bedriftens HMS-system hva sikkerhet på porter angår.

Vi foretar gjerne en befaring og utarbeider forslag til serviceavtale tilpasset den enkelte brukers behov.

Brannporter, branndører og rømningsveier

Scanmark Service AS kan nå tilby serviceavtaler og vedlikehold av brannporter, branndører og rømningsveier.

Vi ser at det er mange kjøpesentre, offentlige institusjoner, næringskunder og andre som har behov for ettersyn og kontroll av viktige funksjoner som brann- og rømningsveier.

Vårt serviceteam er kurset i å ivareta nettopp disse funksjonene og vi er glade for å kunne tilby denne type tjenester i tillegg til eksisterende service- og vedlikeholdsavtaler vi har på garasjeporter, hurtigporter skyvegrinder, branndører osv. til industrikunder og borettslag.

Kontakt oss for spørsmål

4 + 6 =